Fotogalerie: Panavia Tornado der Bundeswehr

Tornado, JaboG 32, 31.08.1996
Tornado, 46+45, Jagdbombergeschwader 32, 31.08.1996
Tornado, Jagdbombergeschwader 32, 1999
Tornado, 46+46, Jagdbombergeschwader 32, Einsatzgruppe 1, 24.07.1999
Tornado, AG51, Tiger Meet 2001
Tornado, 44+65 'Tiger Meet 2001', Aufklärungsgeschwader 51, 11.08.2001
Jagdbombergeschwader 31, 'Black Thunder'
Tornado, 44+21 'Black Thunder', Jagdbombergeschwader 31, 11.08.2001
Jagdbombergeschwader 32, Tiger Meet 2001
Tornado, 46+44 'Tiger Meet 2001', Jagdbombergeschwader 32, 11.08.2001
Jagdbombergeschwader 32, Monster 2002
Tornado, 46+42 'Monster 2002', Jagdbombergeschwader 32, 06.07.2002
Tornado, Blue Lightning 2003
Tornado 'Blue Lightning' des Jagdbombergeschwaders 31, 2003
Tornado, Marinefliegergeschwader 2, 2003
Tornado, 45+50, Marinefliegergeschwader 2, 20.06.2003
Tornado, Marinefliegergeschwader 2, 2003
Tornado, 45+47 '90 Jahre Marineflieger', Marinefliegergeschwader 2, 24.08.2003
Tornado, Aufklärungsgeschwader 51, Tiger Meet 2003
Tornado, 43+96 'Tiger Meet 2003', Aufklärungsgeschwader 51, 24.08.2003
Jagdbombergeschwader 31, 2003
Jubiläumstornado des Jagdbombergeschwaders 38, 24.08.2003
Tornado, Jagdbombergeschwader 33, 2013
Tornado, 45+57, Jagdbombergeschwader 33, 29.06.2013
Tornado, AG51, Tiger Meet 2013
Tornado, 46+57 'Arctic Tiger' Tigermeet 2013, Aufklärungsgeschwader 51, 29.06.2013
Tornado, MFG 2, 18.08.2013
Tornado, 45+30, Marinefliegergeschwader 2, 18.08.2013
Tornado, Jagdbombergeschwader 33, 2014
Tornado, 45+57, Jagdbombergeschwader 33, 21.06.2014

@

© 2001 - 2023 www.pielke-modellbau.de